Uzyskanie kwalifikacji w Niemczech

Portrait of a smiling male doctor writing a report at the medical office

Prawdopodobnie każdy lekarz rezydent jest zainteresowany kształceniem podyplomowym i uzyskaniem kwalifikacji. Aby uzyskać kwalifikację w Niemczech, a tym samym status „Facharzt”, lekarz musi spełniać 3 warunki:

1. Wymagany okres stażu pracy

W przypadku większości specjalizacji wymagana długość stażu pracy wynosi 5 lat (ogólna medycyna wewnętrzna, anestezjologia) lub 6 lat (specjalizacje internistyczne, dziedziny chirurgii).

2. Realizacja przepisanych procedur medycznych

Dla każdej specjalizacji istnieją szczegółowe wymagania dotyczące liczby zabiegów, takich jak badanie ultrasonograficzne, echokardiografia, bronchoskopia, operacja, nakłucie itp., które lekarz musi absolwować przed złożeniem wniosku o egzamin kwalifikacyjny.

3. Zdanie egzaminu

Po zakończeniu dwóch poprzednich punktów następuje egzamin.

Konkretne terminy i procedury są ustalane przez izbę lekarską w każdym kraju związkowym, zgodnie z wytycznymi federalnej izby lekarskiej, które można znaleźć na stronie Weiterbildungsordnung Bundesärztekammer.

Dla przykładu podajemy dane dotyczące Bawarii:

Facharzt für allgemeine Chirurgie (chirurgia ogólna)
1. Wymagany okres stażu pracy: 6 lat

2. Przykłady obowiązkowych procedur medycznych: 400 badań ultrasonograficznych jamy brzusznej, 200 operacji w jamie brzusznej, 100 operacji układu mięśniowo-szkieletowego, itp. Szczegółową listę znajdziesz tutaj

Facharzt für Innere Medizin (ogólna medycyna wewnętrzna)
1.  Wymagany okres stażu pracy: 5 lat (6 lat w przypadku specjalizacji wewnętrznych, takich jak kardiologia, nefrologia, gastroenterologia itp.)

2. Przykłady obowiązkowych procedur medycznych: 150 echokardiografii, 25 bronchoskopii, 100 endoskopii itp. Szczegółową listę znajdziesz tutaj.