Język niemiecki

Jednym z wymogów uzyskania zezwolenia na pracę jako lekarz w Niemczech jest osiągnięcie pewnego stopnia znajomości języka niemieckiego. Szczegółowe zasady różnią się w zależności od kraju, w którym lekarz chce pracować. W większości krajów związkowych konieczne jest przedłożenie uznanego na całym świecie certyfikatu z języka niemieckiego ogólnego oraz zdanie egzaminu z języka niemieckiego specjalistycznego.

1. Międzynarodowo uznawany certyfikat z języka niemieckiego ogólnego

Certyfikat z języka niemieckiego ogólnego jest wymagany w prawie wszystkich krajach związkowych Niemiec. W większości krajów urzędy kwalifikacyjne wymagają poziomu B2.

  Najczęściej uznawane certyfikaty pochodzą z instytutów:
– Goethe-Institut
– TestDaF
– TELC

– ÖSD

1. Egzamin z języka specjalistycznego

Zgodnie z dyrektywą wydaną przez izbę lekarską kraju związkowego w 2014 roku poszczególne kraje związkowe powinny wymagać od zagranicznych kandydatów zdanie egzaminu językowego specjalistycznego. Każdy kraj związkowy sam decyduje o tym, w jaki sposób będą zastosowane przepisy dyrektywy. Właśnie dlatego wymagania poszczególnych krajów się różnią i są nadal udoskonalane.

 – najczęściej egzamin z języka niemieckiego specjalistycznego na poziomie C1 odbywa się przed izbą lekarską

Z przyjemnością udzielimy Ci wskazówek na temat jakościowych niemieckich podręczników, których celem jest przygotowanie lekarzy do praktycznego egzaminu z języka niemieckiego specjalistycznego na poziomie C1. Niektóre podręczniki przekazujemy lekarzom, inne oferujemy do pożyczenia. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem  info@s-cure.de.