Získanie atestácie v Nemecku

Postgraduálne vzdelávanie a atestácia

Pravdepodobne každý sekundárny lekár má záujem na postgraduálnom vzdelávaní a atestácii. K získaniu atestácie v Nemecku a tým aj statusu „Facharzt“ musí lekár splniť 3 podmienky:

1. Odpracovanie určeného obdobia
Potrebný počet odpracovaných rokov je v prípade väčšiny špecializácií 5 alebo 6 rokov.

2. Absolvovanie stanovených lekárskych výkonov
Pre každú špecializáciu sú stanovené vlastné požiadavky na to, koľko výkonov typu sonografia, echokardiografia, bronchoskopia, operácia, punkcia, atď. musí mať lekár pred požiadaním o atestačnú skúšku za sebou.

3. Zloženie skúšky
Po splnení predošlých dvoch bodov nasleduje skúška.

Konkrétne lehoty a výkony si určuje lekárska komora v každej spolkovej republike sama, pričom sa pridŕžajú smerníc vydaných spolkovou lekárskou komorou, ktoré nájdete na stránke Weiterbildungsordnung Bundesärztekammer.  

Pre príklad uvádzame údaje platné pre Bavorsko:

Facharzt für allgemeine Chirurgie (Všeobecná chirurgia)
1. Stanovené obdobie v praxi: 6 rokov
2. Príklady povinných lekárskych výkonov: 400 sonografií brušnej dutiny, 200 operácií v brušnej dutine, 100 operácií oporného a pohybového aparátu, atď. Podrobný zoznam nájdete tu.

Facharzt für Innere Medizin (Všeobecná interná medicína)
1. Stanovené obdobie v praxi: 5 rokov (v prípade internistických špecializácií ako sú kardiológia, nefrológia, gastroenterológia atď. je to 6 rokov)
2. Príklady povinných lekárskych výkonov: 150 echokardiografií, 25 účastí pri bronchoskopiách, 100 endoskopií, atď. Podrobný zoznam nájdete tu.