Nemčina

Jednou z požiadaviek pre získanie aprobácie, povolenia pracovať v Nemecku ako lekár, je dosiahnutie určitého stupňa nemeckého jazyka. Pravidlá sa líšia podľa toho, v ktorej spolkovej krajine si praje lekár pracovať. Vo väčšine spolkových krajín je potrebné predložiť medzinárodne uznávaný certifikát zo všeobecnej nemčiny a vykonať skúšku z odborného nemeckého jazyka.

1. Medzinárodne uznávaný certifikát zo všeobecnej nemčiny

Certifikát zo všeobecnej nemčiny je potrebný v takmer všetkých spolkových krajinách Nemecka. Vo väčšine krajinách vyžadujú aprobačné úrady úroveň B2. 

  Najčastejšie uznávané certifikáty sú od inštitútov:
– Goethe-Institut
– TestDaF
– TELC

– ÖSD

2. Skúška z odborného jazyka na úrovni C1

V súlade so smernicou vydanou spolkovou lekárskou komorou v roku 2014, sa jednotlivé spolkové krajiny usilujú o to, aby zahraniční uchádzači museli absolvovať okrem iného aj odbornú jazykovú skúšku. O tom, ako presne budú aplikovať jej pravidlá rozhoduje každá spolková krajina sama.  Preto sa nároky jednotlivých krajín líšia a stále sa spresňujú.

– najčastejšie sa skúška z odbornej nemčiny na úrovni C1 skladá pred lekárskou komorou

Radi Vám poskytneme tipy na kvalitné nemecké učebnice, ktoré majú za cieľ pripraviť lekára na praktickú skúšku z odbornej nemčiny na úrovni C1. V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať na info@s-cure.de.