Skúška z odbornej nemčiny pre lekárov – Fachsprachenprüfung C1

053537538-composite-image-businesswoman-V júni 2014 sa zástupcovia jednotlivých spolkových krajín dohodli na smernici, podľa ktorej by každý zahraničný lekár, ktorý neštudoval medicínu v Nemecku, alebo nemá nemčinu ako druhý materinský jazyk, mal  preukázať znalosti zo všeobecnej nemčiny na úrovni B2 a znalosti z odbornej nemčiny na úrovni C1.

Znalosti všeobecnej nemčiny na úrovni B2 stačí doložiť medzinárodne uznávaným certifikátom. Odbornú nemčinu je v závislosti od požiadaviek konkrétnej spolkovej krajiny potrebné preukázať skúškou pred lekárskou komorou úrovne C1 v tej spolkovej krajine, kde lekár žiada o aprobáciu, komunikačným testom Freiburg International Academy C1 alebo TELC certifikátom Deutsch Medizin C1.

Podľa smernice by skúška z odborného jazyka mala pozostávať z nasledovných častí:

  • simulovaný rozhovor s pacientom (20 minut),
  • zostavenie krátkej lekárskej správy (20 minut),
  • odborná konzultácia s iným lekárom (20 minut).

Uchádzač o aprobáciu musí úspešne absolvovať všetky tri časti. Ak neuspeje v  jednej z nich, musí opakovať celú skúšku, ktorú je možné opätovne zložiť najskôr 3 mesiace od prvého termínu. Preto kladieme dôraz na dôkladnú prípravu a našim lekárom ponúkame financovanie prípravného kurzu na skúšku z odbornej nemčiny až do výšky 500  € s cieľom, aby skúšku zvládli na prvom termíne a mohli do zamestnania nastúpiť čo najskôr a podľa dohody so zamestnávateľom.