Zkouška z odborné němčiny pro lékaře – Fachsprachenprüfung C1

Nové jazykové po6iadavky na zahraničných lekárov v NemeckuV červnu 2014 se zástupci jednotlivých spolkových zemí dohodli na směrnici, podle které by každý zahraniční lékař, který nestudoval medicínu v Německu, nebo nemá němčinu jako druhý mateřský jazyk, měl prokázat znalosti z obecné němčiny na úrovni B2 a znalosti z odborné němčiny na úrovni C1 .

Znalosti obecné němčiny na úrovni B2 stačí doložit mezinárodně uznávaným certifikátem. Odbornou němčinu je v závislosti od požadavků konkrétní spolkové země třeba prokázat zkouškou před lékařskou komorou úrovně C1 v té spolkové zemi, kde lékař žádá o aprobaci, komunikačním testem Freiburg International Academy C1 nebo TELC certifikátem Deutsch Medizin C1.

Podle směrnice by se zkouška z odborného jazyka měla skládat z následujících částí:

  • simulovaný rozhovor s pacientem (20 minut),
  • sestavení krátké lékařské zprávy (20 minut),
  • odborná konzultace s jiným lékařem (20 minut).

Uchazeč o aprobaci musí úspěšně absolvovat všechny tři části. Neuspěje-li v jedné z nich, musí opakovat celou zkoušku, kterou lze opětovně složit nejdříve 3 měsíce od prvního termínu. Proto klademe důraz na důkladnou přípravu a našim lékařům nabízíme financování přípravného kurzu na zkoušku z odborné němčiny až do výše 500 € s cílem, aby zkoušku zvládli na prvním termínu a do zaměstnání mohli nastoupit načas a podle dohody se zaměstnavatelem.