Němčina

Jedním z požadavků pro získání povolení pracovat v Německu jako lékař  je dosažení určitého stupně ovládání německého jazyka. Konkrétní pravidla se liší podle toho, ve které spolkové zemi si lékař přeje pracovat. Ve většině spolkových zemí je potřebné předložit mezinárodně uznávaný certifikát ze všeobecné němčiny a složit zkoušku z odborného německého jazyka.

1. Mezinárodně uznávaný certifikát ze všeobecné němčiny 

Certifikát ze všeobecné němčiny je potřebný v téměř všech spolkových zemích Německa. Ve většině zemích vyžadují aprobační úřady úroveň B2. 

  Nejčastěji uznávané certifikáty jsou od institutů:
– Goethe-Institut
– TestDaF
– TELC

– ÖSD

2. Zkouška z odborného jazyka

Podle směrnice, vydané spolkovou lékařskou komorou v roce 2014, by jednotlivé spolkové země měly směřovat k tomu, aby zahraniční uchazeči o aprobaci byli povinni složit i zkoušku z odborného jazyka. O tom jak přesně budou aplikovat pravidla ze směrnice rozhoduje každá spolková republika sama. Proto se nároky jednotlivých zemí liší a stále zpřesňují.

 – nejčastěji se zkouška z odborné němčiny na úrovni C1 skládá před lékařskou komorou

Rádi Vám poskytneme tipy na kvalitní německé učebnice, ktoré mají za cíl připraviť lékáře na praktickou zkoušku z odborné němčiny na úrovni C1.  V případe zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat na  info@s-cure.de.