Služby

Lékařům, studentům a absolventům medicíny bezplatně nabízíme:

  • poradenství ohledně získávání pracovního místa v Německu
  • vyhledání pracovního místa
  • pomoc se sestavením životopisu v německém jazyce
  • přípravu na pohovor, jak odpovědět na často kladené otázky
  • vybavení aprobace
  • doporučení kurzů, učebnic němčiny, zkoušek a certifikátů
  • individuální jazykový kurz jako přípravu na zkoušku z odborné němčiny C1 formou skype
  • vybavení stáže pro absolventy medicíny, i v rámci programu ERASMUS+