Služby

Lekárom, medikom, absolventom medicíny bezplatne ponúkame:

  • poradenstvo ohľadom získavania pracovného miesta v Nemecku
  • vyhľadanie pracovného miesta
  • možnosť hospitovať na pracovisku do obdržania aprobácie (aj v rámci programu ERASMUS+)
  • pomoc so zostavením životopisu v nemeckom jazyku
  • prípravu na pohovor, ako odpovedať na často kladené otázky
  • vybavenie aprobácie
  • odporučenie kurzov a učebníc nemčiny, skúšok a certifikátov B2
  • individuálny kurz k príprave na odbornú skúšku z nemčiny C1 (Fachsprachenprüfung)

Naše služby sú pre lekárov úplne bezplatné!