Plat lekára v Nemecku

Young female doctor looking at piggybank with bandage in clinic

Plat lekára v Nemecku definuje tabuľka. Znamená to teda, že zahraničný lekár v Nemecku má  nárok na rovnaké finančné ohodnotenie ako lekár nemecký.

Nemecký platový systém delí lekárov na 4 skupiny: sekundárny lekár, atestovaný lekár, primár a prednosta. V rámci skupiny sa k základnému platu pridávajú príplatky za počet odpracovaných rokov a za služby.

Začínajúci lekár dostáva základný plat v hrubom približne 4 600 €. Príplatok za 3 služby za mesiac sa pohybuje okolo 800  € v hrubom. Samozrejme, najlepšie platené sú služby cez víkendy a počas štátnych sviatkov. V čistom zostane lekárovi približne 60 % hrubého platu. Teda prvý rok v praxi môže lekár v Nemecku počítať mesačne s cca 3 200  €  v čistom (plat vrátane 3 služieb). Navyše s každým odpracovaným rokom sa mu zvýši hrubý základný plat o cca 200 – 300 €.

Základný plat atestovaného lekára je približne 6 100 € v hrubom, pričom podľa tabuľky sa mu plat zvyšuje každé 2 – 3 roky o 300 – 400 €.

Primár zarobí bez služieb cca 7 600 € v hrubom, zvyšovanie platu sa opäť riadi tabuľkou.