Wynagrodzenie lekarza w Niemczech

Young female doctor looking at piggybank with bandage in clinic

Wynagrodzenie lekarza w Niemczech jest określone w tabeli. Oznacza to, że lekarz zagraniczny w Niemczech jest uprawniony do takiego samego wynagrodzenia finansowego jak lekarz niemiecki.

System wynagrodzeń dzieli lekarzy na 4 grupy: lekarza rezydenta, lekarza specjalistę, ordynatora i kierownika kliniki. W ramach grupy jest do wynagrodzenia podstawowego dodawane dodatkowe wynagrodzenie za ilość lat stażu pracy i usług.

Początkujący lekarz otrzymuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości około 4.600 € brutto. Dodatek za 3 dyżury miesięcznie wynosi około 800 € brutto. Oczywiście najlepiej płatne są dyżury w weekendy i święta. Lekarz otrzyma w ujęciu netto około 60 % wynagrodzenia brutto. Tak więc w pierwszym roku w praktyce lekarz w Niemczech może liczyć z około 3.200 € netto miesięcznie (wynagrodzenie obejmujące 3 dyżury). Ponadto z każdym rokiem zatrudnienia jego wynagrodzenie podstawowe brutto wzrośnie o około 200–300 €.

Wynagrodzenie podstawowe lekarza specjalisty wynosi około 6 100 € brutto, przy czym wynagrodzenie jest podwyższane o 300–400 € co 2-3 lata zgodnie z tabelą.

Ordynator zarabia około 7.600 € brutto bez dyżurów; podwyższanie wynagrodzenia jest także obliczane według tabeli.