Získaní atestace v Německu

Postgraduálne vzdelávanie a atestácia

Pravdepodobně každý sekundární lékař má zájem na postgraduálním vzdělávaní a atestaci. K získání atestace v Německu, a tím i statusu “Facharzt”, musí lékař splnit 3 podmínky:

1. Odpracování určitého období
Potřebný počet odpracovaných let je v případě většiny specializací 5 let (obecná interní medicína, anesteziologie, neurologie) nebo 6 let (internistické specializace, chirurgické obory).

2. Absolvování stanovených lékařských výkonů
Pro každou specializaci jsou stanoveny vlastní požadavky na to, kolik výkonů typu sonografie, echokardiografie, bronchoskopie, operace, punkce, atd. musí mít lékař před požádáním o atestační zkoušku za sebou.

3. Složení zkoušky
Po splnění předchozích dvou bodů následuje zkouška.

Konkrétní lhůty a výkony si určuje lékařská komora v každé spolkové zemi sama, přičemž se přidržují směrnic vydaných spolkovou lékařskou komorou, které najdete na stránce Weiterbildungsordnung Bundesärztekammer.  

Pro příklad uvádíme údaje platné pro Bavorsko:

Facharzt für allgemeine Chirurgie (obecná chirurgie)
1. Stanovené období v praxi: 6 let
2. Příklady povinných lékařských výkonů: 400 sonografií břišní dutiny, 200 operací v břišní dutině, 100 operací opěrného a pohybového aparátu, atd. Podrobný seznam naleznete zde.

Facharzt für Innere Medizin (obecná interní medicína)
1. Stanovené období v praxi: 5 let (v případě internistických specializací jako jsou kardiologie, nefrologie, gastroenterologie atd. je to 6 let)
2. Příklady povinných lékařských výkonů: 150 echokardiografií, 25 účastí při bronchoskopii, 100 endoskopií, atd. Podrobný seznam naleznete zde.