Nová směrnice o požadavkách na němčinu

Nové jazykové po6iadavky na zahraničných lekárov v NemeckuV červnu 2014 se zástupci jednotlivých spolkových zemí dohodli na směrnici, podle které by každý zahraniční lékař, který nestudoval medicínu v Německu, nebo nemá němčinu jako druhý mateřský jazyk, měl prokázat znalosti z obecné němčiny na úrovni B2 a znalosti z odborné němčiny na úrovni C1 .

Znalosti obecné němčiny na úrovni B2 stačí doložit mezinárodně uznávaným certifikátem. Odbornou němčinu je v závislosti od požadavků konkrétní spolkové země třeba prokázat zkouškou před lékařskou komorou úrovně C1 v té spolkové zemi, kde lékař žádá o aprobaci, komunikačním testem Freiburg International Academy C1 nebo TELC certifikátem Deutsch Medizin C1.

Podle směrnice by se zkouška z odborného jazyka měla skládat z následujících částí:

  • simulovaný rozhovor s pacientem (20 minut),
  • sestavení krátké lékařské zprávy (20 minut),
  • odborná konzultace s jiným lékařem (20 minut).

Uchazeč o aprobaci musí úspěšně absolvovat všechny tři části. Pokud neuspěje v jedné z nich, musí opakovat celou zkoušku.