Víc informací

Nové jazykové požadavky pro zahraniční lékaře v Německu

Nové jazykové po6iadavky na zahraničných lekárov v NemeckuV červnu 2014 se zástupci jednotlivých spolkových zemí dohodli na směrnici, podle které každý zahraniční lékař, který nestudoval medicínu v Německu, nebo nemá němčinu jako druhý mateřský jazyk, by měl prokázat znalosti z obecné němčiny na úrovni B2 a znalosti z odborné němčiny na úrovni C1 .

Znalosti obecné němčiny na úrovni B2 stačí doložit mezinárodně uznávaným certifikátem. Odbornou němčinu je podle konkrétních požadavků spolkové země třeba prokázat nejčastěji  zkouškou před lékařskou komorou úrovně C1 v té spolkové zemi, kde lékař žádá o aprobaci, komunikačním testem Freiburg International Academy C1 nebo TELC certifikátem Deutsch Medizin C1.

Podle směrnic by se zkouška z odborné němčiny měla skládat z následujících částí:

◾simulovaný rozhovor s pacientem (20 minut),
sestavení krátké lékařské zprávy (20 minut),

◾odborná konzultace s jiným lékařem (20 minut).

Uchazeč o aprobaci musí úspěšně absolvovat všechny tři části. Pokud neuspěje v jedné z nich, musí opakovat celou zkoušku.

Plat lékaře v Německu

Young female doctor looking at piggybank with bandage in clinic

Finanční ohodnocení lékařů v Německu definuje tabulka. Znamená to tedy, že zahraniční lékař v Německu má nárok na stejný plat jako lékař německý.

Německý platový systém dělí lékaře na 4 skupiny: sekundární lékař, atestovaný lékař, primář a přednosta. V rámci skupiny se k základnímu platu přidávají příplatky za počet odpracovaných let a za služby.

Začínající lékař dostává základní plat v hrubém přibližně 4 100 €. Příplatek za 3 – 4 služby za měsíc se pohybuje kolem 700 – 900 € v hrubém. Samozřejmě, nejlépe placené jsou služby o víkendech a během státních svátků. V čistém zůstane lékaři přibližně 60% hrubého platu. Tedy první rok v praxi může lékař v Německu počítat měsíčně s cca 2 900 – 3 100 € (plat včetně 3 – 4 služeb). Navíc s každým odpracovaným rokem se mu zvýší hrubý základní plat o cca 200 €.

Základní plat atestovaného lékaře je přibližně 5 500 € v hrubém, přičemž podle tabulky se mu plat zvyšuje každé 2 – 3 roky o 200 – 300 €.

Primář vydělá bez služeb cca 6 900 € v hrubém, zvyšování platu se opět řídí tabulkou.

Získaní atestace v Německu

Postgraduálne vzdelávanie a atestácia

Pravdepodobně každý sekundární lékař má zájem na postgraduálním vzdělávaní a atestaci. K získání atestace v Německu, a tím i statusu “Facharzt”, musí lékař splnit 3 podmínky:

1. Odpracování určitého období
Potřebný počet odpracovaných let je v případě většiny specializací 5 let (obecná interní medicína, anesteziologie, neurologie) nebo 6 let (internistické specializace, chirurgické obory).

2. Absolvování stanovených lékařských výkonů
Pro každou specializaci jsou stanoveny vlastní požadavky na to, kolik výkonů typu sonografie, echokardiografie, bronchoskopie, operace, punkce, atd. musí mít lékař před požádáním o atestační zkoušku za sebou.

3. Složení zkoušky
Po splnění předchozích dvou bodů následuje zkouška.

Konkrétní lhůty a výkony si určuje lékařská komora v každé spolkové zemi sama, přičemž se přidržují směrnic vydaných spolkovou lékařskou komorou, které najdete na stránce Weiterbildungsordnung Bundesärztekammer.  

Pro příklad uvádíme údaje platné pro Bavorsko:

Facharzt für allgemeine Chirurgie (obecná chirurgie)
1. Stanovené období v praxi: 6 let
2. Příklady povinných lékařských výkonů: 400 sonografií břišní dutiny, 200 operací v břišní dutině, 100 operací opěrného a pohybového aparátu, atd. Podrobný seznam naleznete zde.

Facharzt für Innere Medizin (obecná interní medicína)
1. Stanovené období v praxi: 5 let (v případě internistických specializací jako jsou kardiologie, nefrologie, gastroenterologie atd. je to 6 let)
2. Příklady povinných lékařských výkonů: 150 echokardiografií, 25 účastí při bronchoskopii, 100 endoskopií, atd. Podrobný seznam naleznete zde.