Nové jazykové požiadavky

Nové jazykové požiadavky

053537538-composite-image-businesswoman-

Po opakovaných prípadoch, keď zahraničný lekár zle rozumel pacientovi, spolkové krajiny Nemecka vytvorili nové jazykové požiadavky na získanie aprobácie.

V júni 2014 sa zástupcovia jednotlivých spolkových krajín dohodli na smerniciach, podľa ktorých každý zahraničný lekár, ktorý neštudoval medicínu v Nemecku, alebo nemá nemčinu ako druhý materinský jazyk, by mal  preukázať znalosti zo všeobecnej nemčiny na úrovni B2 a znalosti z odbornej nemčiny na úrovni C1.

Znalosti všeobecnej nemčiny na úrovni B2 stačí doložiť medzinárodne uznávaným certifikátom. Odbornú nemčinu je podľa konkrétnych požiadaviek spolkovej krajiny potrebné preukázať najčastejšie buď skúškou pred lekárskou komorou úrovne C1 v tej spolkovej krajine, kde lekár žiada o aprobáciu, komunikačným testom Freiburg International Academy C1 alebo telc certifikátom Deutsch B2-C1 Medizin C1.

Podľa smerníc by mala skúška z odborného jazyka pozostávať z nasledovných častí:

  • simulovaný rozhovor s pacientom (20 minut),
  • zostavenie krátkej lekárskej správy (20 minut),
  • odborná konzultácia s iným lekárom (20 minut).

Uchádzač o aprobáciu musí úspešne absolvovať všetky tri časti. Ak neuspeje v  jednej z nich, musí opakovať celú skúšku.

Cieľom spolkových krajín je dosiahnuť jednotné kritériá podľa daných smerníc. O tom však kedy jednotlivé spolkové krajiny dohodnuté kritériá začnú aplikovať, rozhodujú sami. Väčšina z nich na tieto zmeny už pristúpila, no existujú krajiny ako napríklad Bavorsko, kde na získanie aprobácie stačí stále iba všeobecná nemčina na úrovni B2.